Wykłady z fizyki, kino i basen

26 lutego br. uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej w Męcince oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piotrowicach uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia. Program imprezy składał się z trzech części. Na początek młodzież szkolna brała udział w wykładzie z fizyki z doświadczeniami pt. „Fale elektromagnetyczne”. Wykład odbywał się w Instytucie Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Ewa Dębowska w sposób jak najbardziej przystępny starała się wytłumaczyć wszystkim obecnym własności fal elektromagnetycznych. Z pomocą asystentów prowadziła przez dwie godziny zajęcia, w których dominowały obszernie objaśniane doświadczenia. Na wstępie uczniowie zapoznani zostali z całym spektrum fal elektromagnetycznych – od fal radiowych do promieniowania gamma. Poznali parametry, za pomocą których fizycy opisują fale (częstotliwość, długość fali). Najciekawsze były doświadczenia przeprowadzone w zakresie fal widzialnych: zjawiska odbicia i załamania, nakładania się barw, dyfrakcja, interferencja i polaryzacja oraz zjawisko fotoelektryczne – wszystkie
w odniesieniu do zjawisk zachodzących w przyrodzie (np. powstawanie tęczy). Wszyscy pełni wrażeń, wzbogaceni o nową wiedzę opuszczali salę wykładową.
Po wykładzie młodzi adepci uczestniczyli w seansie filmowym w kinie Helios oraz korzystali z basenów rekreacyjnych wrocławskiego aquaparku.
Z. Dołhań