Za nami konkurs „Trzymaj formę!” Czekamy na wyniki

7.03.2024r. uczniowie z naszej szkoły pisali konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”. I etap szkolny konkursu odbywał się on-line za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego. Konkurs organizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny, Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne jako inicjatywa towarzysząca Ogólnopolskiemu Programowi Edukacyjnemu „Trzymaj Formę!”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.

Konkurs ma na celu:

1) wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji,

2) rozwijaniu zainteresowań młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia,

3) kształtowaniu postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej,

4) propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

Ogłoszenie wyników w kwietniu.

Trzymamy kciuki za naszych uczniów!