Zajęcia ekologiczne w terenie

W ramach realizacji projektu klimatycznego pn. „Przyroda łagodzi zmiany klimatu – program aktywnej edukacji o wpływie zmian klimatu na bioróżnorodność i otoczenie człowieka”, klasa III pod opieką  wychowawcy Iwony Olszewskiej oraz Joanny Fitrzyk uczestniczyła w warsztatach terenowych organizowanych przez Fundację Zielona Akcja w Legnicy.

Celem warsztatów było pokazanie, jak przyroda reaguje na zmiany klimatu, poznanie walorów przyrodniczych Parku Krajobrazowego „Chełmy” oraz rozwijanie zainteresowania przyrodą w najbliższym środowisku naturalnym, jak również kształtowanie prawidłowych postaw w obcowaniu z przyrodą.

Aby sprawdzić, jak przyroda reaguje na zmiany klimatu, uczniowie klasy III pod okiem pani instruktor Grażyny Kuras – pracownika Fundacji Zielona Akcja obserwowali różnego rodzaju porosty, a tym samym sprawdzali czystość środowiska według skali porostowej. Poznali również walory przyrodnicze, ciekawostki oraz cenne okazy przyrodnicze w Rezerwacie Przyrody w Wąwozie Myśliborskim. Zajęciom dopisała piękna pogoda. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę przyrodniczą i miło spędzili czas.