Zajęcia laboratoryjne w CEEIK „Salamandra”

2.12.2019r. klasa VIA z Męcinki razem z klasą VI z Piotrowic uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa Salamandra w Myśliborzu pod opieką pań Grażyny Puciato i Barbary Pokornej. Uczniowie podzieleni zostali na dwie grupy. Pierwsza grupa brała udział w zajęciach „Woda podstawą życia”. Uczniowie określali  zapach wody metodą organoleptyczną oznaczali  barwę i pH wody, substancje organiczne w badanych próbkach wody, azotany i fosforany w badanych próbkach wody oraz twardość całkowitą. W tym czasie druga grupa przeprowadzała proces fotosyntezy pod hasłem „Fotosynteza – magiczna fabryka pokarmu”. Uczniowie tej grupy odkrywali, co kryje w sobie roślina oraz wyjaśniali, dlaczego liść jest zielony. Na koniec wykonali  doświadczenie związane z rozdzieleniem barwników. Zajęcia te rozwinęły kreatywność oraz umiejętności obserwacyjne, a także doskonaliły umiejętności podejmowania działań i zgodnej współpracy z innymi. Połączenie zajęć sprzyjało integracji uczniów i wzmocnieniu więzi koleżeńskiej. Wycieczka przedmiotowa z  biologii i geografii do ośrodka edukacyjnego Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu dostarczyła niezapomnianych przeżyć.