Zajęcia pokazowe w Ekopracowni OZE

We wtorek, 27.02.2024r. uczniowie klasy VII udali się na zajęcia pokazowe „Energia a środowisko. Po co nam odnawialne źródła energii?” do nowoczesnej Ekopracowni OZE w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piotrowicach. Głównym celem zajęć było uświadomienie uczniom problemu wyczerpywania się nieodnawialnych źródeł energii oraz kształcenie postawy odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Na wstępie zaprezentowano nowo powstałą pracownię przyrodniczą oraz pokazano zakupione w projekcie pomoce dydaktyczne m.in.: konik solarny, zestawy demonstracyjno-doświadczalne do wytwarzania energii, modele urządzeń ukazujących: energię wiatru – wiatraczek świecący (podczas dmuchania zapala się światło) oraz energię słońca – solar (autko napędzane baterią słoneczną). Podczas zajęć zapoznano uczniów z pojęciem OZE (Odnawialne Źródła Energii). Po części teoretycznej, uczniowie przystąpili do ćwiczeń praktycznych wykorzystując nieznane im wcześniej przyrządy i ciekawe pomoce dydaktyczne. Kreatywne zajęcia w ekopracowni OZE wpłynęły na pogłębienie wiedzy uczniów na temat ochrony środowiska, jak również wykorzystania alternatywnych źródeł energii.