Zapraszamy do udziału w diagnozach

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie szkół podstawowych,

W związku z inicjatywą Samorządu Województwa Dolnośląskiego dotyczącą opracowania i wdrożenia nowego programu „SPORT – TO LUBIĘ!”, którego celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży Dolnego Śląska potrzeby systematycznej aktywności ruchowej oraz popularyzacja i rozwój sportu powszechnego i rekreacji, zapraszamy do udziału w dwóch diagnozach – badaniu sprawności fizycznej dolnośląskich uczniów i badaniu aktywności fizycznej dzieci i ich rodziców.

Prosimy Rodziców i Uczniów dolnośląskich szkół o jak najszybsze wypełnienie specjalnej ankiety w terminie do 12 grudnia 2020 roku.

Link do ankiety:

https://www.webankieta.pl/ankieta/575532/badanie-aktywności-fizycznej-dzieci-i-ich-rodzicowopiekunow.html

Badanie odbywa się za pomocą testu Eurofit  z wykorzystaniem metodologii AHKGA (Globalnego Sojuszu na rzecz Aktywnych i Zdrowych Dzieci).

Koordynatorami są SKS „Dolny Śląsk”, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Fundacja V4Sport.