Zapraszamy na świąteczny kiermasz

Rada Rodziców wraz ze społecznością Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Męcince, serdecznie zaprasza na kiermasz świąteczny.

Datki ze sprzedaży stroików przekazane będą na rzecz dzieci z naszej szkoły. W imieniu społeczności dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w zakup ozdób i pomoc przy stroikach.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY