ZAPRASZAMY RODZICÓW NA ZEBRANIA KLASOWE

  1. Do szkoły może przyjść wyłącznie jeden rodzic/opiekun zdrowy, bez żadnych objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (w tym kaszel, katar, osłabienie, gorączka).
  2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyjść do szkoły.
  3. Wszyscy zachowują procedury bezpieczeństwa, czyli mają maseczki.
  4. Wchodząc do budynku używają płynu do dezynfekcji rąk.
  5. W szkole rodzic/prawny opiekunowie wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem i udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych.