Zdalne nauczanie w klasie 3

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi od 25 marca szkoły rozpoczęły nauczanie zdalne. Uczniowie klasy III biorący udział w nauczaniu zdalnym dostają codziennie zadania do zrobienia w domu. Wszystkie zadania nauczyciel tłumaczy. Są to zadania dostosowane do możliwości dzieci i warunków, w jakich pracują. Uczniowie chętnie wykonują zadania z matematyki i języka polskiego. Robią zdjęcia swoich prac plastycznych, technicznych, przyrodniczych, śpiewają piosenki i mówią wierszyki. Zachęcam dzieci do podejmowania pracy i wysiłku. Za wykonane prace uczniowie dostają oceny opisowe i pochwały. Oczywiście wielka jest tu rola Rodziców, którzy odpisują do mnie, wysyłają zadania uczniów, przysyłają zdjęcia, nagrywają wierszyki, piosenki i wysyłają do wychowawcy.

Lucyna Ziętek