Zdalnie i razem na święta w kl. I

Uczniowie klasy I biorący udział w nauczaniu zdalnym łączą się z nauczycielem na Microsoft Teams. Dostają  codziennie zadania do zrobienia w domu. Wszystkie zadania nauczyciel tłumaczy. Są to zadania dostosowane do możliwości dzieci i  warunków, w jakich pracują. Uczniowie chętnie wykonują zadania z matematyki i języka polskiego.  W okresie świątecznym dzieci wykonywały prace plastyczne, uczyły się wierszy i piosenek. Zrobiły zdjęcia swoich prac plastycznych i technicznych. Nagrały piosenki  i  wierszyki. – Zachęcam dzieci  do podejmowania pracy i wysiłku. Za wykonanie pracy uczniowie dostają oceny opisowe i  pochwały. Oczywiście wielka jest tu rola Rodziców, którzy odpisują do mnie, wysyłają zadania uczniów, przysyłają zdjęcia,  nagrywają wierszyki, piosenki i wysyłają do wychowawcy – podsumowuje pani Lucyna Ziętek.