„zDolny Ślązak” – szkolne wyniki

Prezentujemy wyniki dolnośląskich konkursów przedmiotowych pod nazwą „zDolny Ślązak”. Etapy szkolne ZDOLNEGO ŚLĄZAKA zostały zakończone. Do konkursu przystąpiło 38 uczniów z przedmiotów: język polski, historia, język angielski, matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka. Kolejny etap to powiatowy. Dzisiaj znamy wyniki z języka polskiego i historii.