zDolny Ślązak w późniejszym terminie

DRODZY UCZNIOWIE,
ze względu na wprowadzone na obszarze całego kraju nowe obostrzenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dolnośląski Kurator Oświaty podjął decyzję o zmianie terminów przeprowadzenia etapów powiatowych konkursów “zDolny Ślązak”.
Nowy harmonogram konkursów zostanie opublikowany na stronie konkursów do 15 grudnia 2020 r.