Ziemia – to nasz największy skarb

22 kwietnia obchodzony był Międzynarodowy Dzień Ziemi. Edukacja ekologiczna to działania , które mają na celu kształtowanie u uczniów naszej szkoły właściwych postaw proekologicznych, mądrego, umiejętnego i odpowiedzialnego obcowania z przyrodą, poprzez ukazanie jej piękna w najbliższym otoczeniu i uwrażliwienie na stan środowiska najbliższej okolicy.

Człowiek nie tylko wykorzystuje przyrodę, ale powinien o nią dbać i chronić ją. W zakresie wychowania ekologicznego naszym uczniom klas I-VIII udostępniono linki do obejrzenia filmów o tej tematyce. Uczniowie klas I-III przez cały tydzień wykonywali zadania z nawykownika ekologicznego, rozwiązywali zagadki i rebusy ekologiczne. Na godzinie wychowawczej każda klasa IV-VIII wykonała Ekoludka – strażnika i obrońcę Ziemi, z dostępnych materiałów odpadowych oraz pracę plastyczną na temat jak szanujesz naszą planetę. Wykonane prace świadczą o kreatywności i pomysłowości oraz twórczych działaniach naszych uczniów w zakresie rozwijania świadomości ekologicznej. Szkoła brała udział w wydarzeniu ,,Sprzątamy Dla Polski”.