ZŁAP ZA STERY DO SWOJEJ KARIERY – OTK 2022

Od 17 do 23 października 2022 roku obchodziliśmy XIV Ogólnopolski Tydzień Kariery organizowany przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych  Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem: „Złap za stery do swojej kariery”. W naszej szkole podejmowaliśmy różnorodne działania na rzecz promocji i rozwoju doradztwa zawodowego oraz popularyzowania świadomego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Uczniowie podczas lekcji przedmiotowych, zajęć z doradztwa zawodowego oraz godzin wychowawczych rozpoznawali swoje zdolności, umiejętności i zainteresowania, tworzyli indywidualne plany rozwoju kariery, przygotowywali plakaty i gazetki promujące kampanię.

Finałem przedsięwzięcia były spotkania uczniów z przedstawicielami zawodów o szczególnym znaczeniu społecznym – żołnierza, policjanta, strażaka i ratownika medycznego. Poznawanie osób, dla których praca jest wielką pasją, może inspirować młodych ludzi do rozwoju własnych zainteresowań oraz zdobywania niezbędnej wiedzy i umiejętności. To ważny etap świadomego planowania kariery.