Pola Nadziei – Tu rozkwita dobro

W ramach akcji Pola nadziei, organizowanej przez Fundację Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, nasze wspaniałe Przedszkolaki z katechetką Iwoną Torończak-Kaczor posadziły w ogródeczku Małego Księcia żonkile, symbol kampanii i symbol nadziei. Gdy kwiaty zakwitną utworzą nasze małe pole nadziei, wtedy też będziemy je rozdawać w ulicznych kwestach. Zebrane w ten sposób środki pozwolą na zaspokajanie najważniejszych potrzeb podopiecznych hospicjum.
Pola Nadziei są elementem międzynarodowego programu powołanego do życia przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii.
Pokażmy jak w naszej okolicy zakwita dobro.