Angielski w „Akademii Małego Ogrodnika”

Zajęcia języka angielskiego, realizowane w ramach projektu „Idziemy do przedszkola w Przybyłowicach” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, odbywają się 2 razy w tygodniu. Na zajęciach dzieci poznają podstawowe słówka i dialog w języku angielskim, poznane słówka utrwalane są poprzez piosenki i wierszyki. Na zajęciach dzieci biorą udział w grach i zabawach dostosowanych do możliwości percepcyjnych dzieci, a także aby wszystkie dzieci angażowały się w nie. Poprze gry i zabawy  łączymy działania ruchowe z umiejętnościami językowymi.