Kodujące Przedszkolaki – Innowacja Pedagogiczna

Dzieci z Przedszkola Małego Księcia w Męcince już od początku roku przystąpiły do zadań zawartych w innowacji pedagogicznej ,,Rozwijanie przez kodowanie”. Innowacja skierowana jest do dzieci z każdej grupy wiekowej 3,4,5 i 6-latków. Zajęcia z kodowania odbywają się kilka razy w tygodniu.

Innowacja jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz zmieniający się w bardzo szybkim tempie świat. Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

W czasie trwania innowacji dzieci będą rozwijać podstawowe funkcje poznawcze takie jak: pamięć, koncentracja uwagi, analiza, synteza wzrokowa i słuchowa oraz koordynacja ruchowa. Program pozwala na kształtowanie dobrych nawyków cyfrowych od najmłodszych lat. Dzieci bawią się w kodowanie na dywanie poprzez gry i zabawy logiczne z wykorzystaniem m.in. maty do kodowania.