Mały Miś w Świecie wielkiej literatury – Moduł III

Mały Miś w Świecie wielkiej literatury – Moduł III – 100 lecie niepodległości. Pokaż radość Przedszkolaku!

Od listopada przedszkolaki  z grupy czterolatków  realizowały III moduł Międzynarodowego projektu edukacyjnego – „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”: 100-lecie niepodległości. Pokaż radość, Przedszkolaku! Podczas zajęć dzieci wraz ze swoim „Misiowym” przewodnikiem dowiadywały się wielu ciekawych rzeczy o naszej Ojczyźnie, próbowały zrozumieć trudne pojęcia: niepodległość, patriotyzm, uczyły się  4 zwrotek hymnu. Przedszkolaki zapoznały się z symbolami narodowymi, godłem i flagą oraz mapą Polski. Samodzielnie wykonały godło Polski, a następnie odbijały na dużym brystolu swoje rączki pomalowane w barwach narodowych. Wykonały również mapę Polski, której górna część  była biała, a  dolna w postaci odbitych czerwonych rączek.  Wszystko zostało wykonane na dużym kawałku białego materiału z zaznaczoną Wisłą i Morzem Bałtyckim. Celem zajęć było kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci oraz przybliżenie w atrakcyjnej i przystępnej formie polskich symboli narodowych.