Pierwsza „Biesiada Patriotyczna” w przedszkolu

W czwartek, 4 października w Przedszkolu „Małego Księcia” mieliśmy przyjemność spotkać się na Biesiadzie Patriotycznej z seniorami, aby wspólnie śpiewać pieśni, które należą do tradycji. Jest to kolejne przedsięwzięcie z projektu „Piękna Nasza Polska Cała”. Tradycja ta odchodzi w przeszłość, jak parowy pociąg znikający w tunelu, po którym zostaje ledwie ślad dymu. Wspólne śpiewanie łączy, tworzy w grupie silną więź. Treść mądrej, wartościowej piosenki szybciej i mocniej zapada w pamięć. W tych pięknych przeżyciach towarzyszyła nam muzyka pana Waldemara Staszczyka. Serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas.
Podczas uroczystości odbył się Pokaz Mody Patriotycznej przygotowany przez grupę 5- latków wraz w wychowawczynią. Dzieci zaprezentowały piękne stroje, rodzice wykazali się dużą pomysłowością, za co bardzo dziękujemy. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone wielkimi brawami oraz upominkiem.