PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY w Akademii Małego Ogrodnika

Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. W naszym przedszkolu przygotowania do pożegnania zimy i powitania wiosny zaczęły się kilka dni wcześniej. Zmieniła się dekoracja przedszkola z zimowej na wiosenną. Wiosenna sceneria zagościła również w naszej sali.
Dzieci z Akademii Małego Ogrodnika radośnie powitały wiosnę. Rozmawialiśmy o pierwszych oznakach wiosny i tradycji związanej z Marzanną. Uśmiech gościł na twarzach wszystkich; wiosenne zabawy i tańce bardzo podobały się naszym przedszkolakom.