REALIZUJEMY INNOWACJĘ PEDAGOGICZNĄ „W ŚWIECIE SENSORYCZNYCH LICZB I LITER”

Od połowy października w grupie Krasnali z Planety Szacunku (6 – latki) realizowana jest innowacja metodyczna „W świecie sensorycznych liczb i liter”. Program powstał na potrzeby dzieci sześcioletnich, rozpoczynających niebawem edukację w klasie pierwszej. Ukierunkowany jest on na podejmowanie działań służących rozwijaniu sprawności związanych z komunikacją językową poprzez ćwiczenia praksji ręki u dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem elementów terapii ręki oraz metody integracji sensorycznej. Przedstawiona innowacja w swoich założeniach realizuje jeden z głównych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/19: „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów”. Proponowane zajęcia pomogą dzieciom kształtować kompetencje kluczowe, takie jak: pisanie, czytanie, liczenie. Zajęcia plastyczne, manualne będą doskonale stymulowały językowe umiejętności, poprzez terapię ręki i stymulację sensoryczną wszystkich dzieci w grupie.