Spotkanie ze strażakami

Strażacy z OSP Męcinka odwiedzili przedszkolaków. Wizyta wzbudziła ogromne zainteresowanie dzieci. W trakcie spotkania strażacy przybliżyli dzieciom zasady postępowania w przypadku pożaru, sposoby alarmowania służb ratowniczych. Przedstawiciele straży zaprezentowali naszym wychowankom mundur galowy, specjalne ubranie i sprzęt do akcji ratowniczo-gaśniczych. Podopieczni z wielką radością przymierzali ubiór strażaka, aby poczuć się choć przez chwilę strażakiem.  Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Uważnie słuchały o niebezpiecznej pracy strażaka i chętnie wypowiadały się na zadawane pytania. Przedszkolaki miały również możliwość zobaczenia z bliska wozu bojowego i sprzętu znajdującego się w nim. Wielką frajdą dla naszych maluchów było lanie wody. Serdecznie dziękujemy za spotkanie.