# 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI

Warsztaty edukacyjne w klasie 3 pod hasłem: Moje prawa – Ważna sprawa! Bystre dzieci dzieliły się bardzo mądrymi przemyśleniami: Jak rozumieć prawo dziecka do ochrony przed krzywdzeniem? Jak rozpoznać zachowanie o charakterze przemocy? Jakie uczucia towarzyszą osobom doświadczającym przemocy? Jakie intencje ma sprawca? Jak zapobiegać przemocy i gdzie szukać pomocy?
Był także czas na ćwiczenie umiejętności analizy informacji, współpracy zespołowej, wykonanie zadania według instrukcji oraz trening uważnego słuchania. Ze wszystkimi wyzwaniami trzecioklasiści poradzili sobie doskonale.