# 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI

Spotkanie edukacyjne w klasach VI -VIII z przedstawicielką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Dorotą Prus. Uczniowie rozmawiali o wartości relacji rodzinnych, prawach i obowiązkach jej członków. Zapoznali się także z rolą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Zapobiegania Przemocy w Rodzinie oraz z założeniami procedury Niebieska Karta.