Bezpieczne ferie

Przed feriami uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej dowiedzieli się jak unikać zagrożeń i bezpiecznie wypoczywać w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz jakich zasad należy przestrzegać podczas zabaw na śniegu i lodzie.Wychowawcy przeprowadzili również pogadankę jak zachować się w razie zagrożenia, wypadku lub niebezpiecznej sytuacji oraz pod jakim numerem wzywać pomoc. Dzieci wykazały się ogromnym zaangażowaniem i uwagą, dzięki czemu szybko nauczyły się podstawowych zasad pierwszej pomocy: sprawnego wzywania pomocy, sprawdzania oddechu, pozycji bocznej oraz resuscytacji. Każdy otrzymał również książeczkę dotyczącą pierwszej pomocy.