Czytanie nam nie straszne! – projekt „Angielski jest fun-tastyczny”

W kl. 2b powstał kącik „Książki po angielsku”.  Uczniowie bardzo chętnie przystąpili do wykonania kolejnego zadania w ramach projektu „Angielski jest fun-tastyczny”. Zadanie „Bajkowe czary-mary” polegało na wysłuchaniu bajki i wykonaniu ilustracji na podstawie historyjki.