Dziękujemy za życzenia i słodkości

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymaliśmy wiele życzeń. Dziękujemy za kwiaty, słodkości i niespodzianki. Dziękujemy za pamięć Wójtowi Gminy Męcinka Mirosławowi Brzozowskiemu. Dziękujemy też Radzie Rodziców za pyszny tort. Również Samorząd Uczniowski w imieniu wszystkich uczniów złożył na ręce szanownego Grona życzenia z okazji DEN.