KAMPANIA 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY

Przez pierwszych 19 dni listopada na całym świecie organizacje i instytucje pracujące z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami prowadzą szereg działań, których celem jest edukowanie w zakresie zapobiegania przemocy  oraz zapobiegania krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania ma zasięg międzynarodowy, a jej inicjatorem jest genewska organizacja Women’s World Summit Foundation. Koordynowaniem przedsięwzięcia w Polsce zajmuje się  Fundacja po DRUGIE.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążeczka, która w swojej wyrazistości ostrzega przed niebezpieczeństwem i zagrożeniem.

Realizując cele kampanii  skupiliśmy się na problemie  przemocy rówieśniczej, zarówno w świecie realnym, jak i świecie wirtualnym. Podczas zajęć edukacyjnych oraz inicjatyw Samorządu Uczniowskiego nasi uczniowie uczyli się budować relacje rówieśnicze oparte na empatii i współpracy, wyrażali swój sprzeciw wobec zachowań przemocowych. Lokalnym partnerem przedsięwzięcia była Komenda Powiatowej Policji w Jaworze. Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas IV-VIII przeprowadził Specjalista ds. Nieletnich aspirant sztabowy Grzegorz Brzuszek.