Laureaci w ogólnopolskim konkursie „Festiwal Kreatywności”…

Ogromnym kunsztem artystycznym i pomysłowością wykazali się uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Męcince w ogólnopolskim konkursie pn: „FESTIWAL KREATYWNOŚCI”, organizowanym przez @Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Zadaniem uczniów było zaprojektowanie plakatu reklamującego fikcyjną firmę tak, aby wzbudzić zainteresowanie potencjalnych klientów jej ofertą. Na 25 nagrodzonych prac aż 15 jest autorstwa naszych uczniów. Prace zostały opublikowane w katalogu.

Festiwal Kreatywności jest działaniem nie tylko wykorzystującym potencjał intelektualny i wiedzę uczniów, ale również daje im możliwość zastosowania technik informacyjno – komunikacyjnych. Jest okazją do zaprezentowania różnorodnych pomysłów z obszaru edukacji ekonomicznej, do rozwoju kreatywności młodych ludzi, tak istotnej w odnalezieniu się na rynku pracy i nieszablonowego rozwiązywania problemów i szukania rozwiązań. Działania to efekt realizacji projektu Ekonomia na co dzień

GRATULACJE DLA LAUREATÓW!