Nasi Uczniowie są niezwykle zdolni

Nawet trudna sytuacja w jakiej obecnie jesteśmy nie przeszkodziła nam w zorganizowaniu etapu szkolnego – Konkursu Diecezjalnego Plastycznego, dotyczącego dwóch Wielkich Polaków, Ojca Świętego Jana Pawła II , którego 100-lecie urodzin będziemy obchodzili 18 maja i Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego kanonizacja jest wyznaczona na 7 czerwca.  Wspaniałe prace naszych Dzieci zostały ocenione, rysunki  które spełniały wymogi etapu diecezjalnego zostały przesłane do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy. Wyniki etapu diecezjalnego zostaną ogłoszone 11 maja 2020 roku na stronie internetowej Wydziału  Katechetycznego  Legnickiej  Kurii  Biskupiej.

Wyniki etapu szkolnego:

Temat: „Ojciec Święty Jan Paweł II widziany oczami dziecka XXI wieku.- kl.I-III

Miejsce I  – Filip Lipicki

Miejsce II –  Dominik Reczuch

Miejsce III – Lena Lipicka

Wyróżnienie  – Aleksander Kłosiński

Temat: „Ojciec Święty Jan Paweł II widziany oczami dziecka XXI wieku.- kl.IV-VIII

Miejsce I – Stanisław Wojnarowicz

Miejsce II – Monika Kuliś

Miejsce III – Dominik Dudek i Antonina Jarecka

Wyróżnienia – Kacper Skorupski, Magdalena Górka, Jakub Duda, Gabriela Kłosińska, Marcel Malinowski, Antoni Hasiuk, Karolina Pawlaczek i Amelia Budziszyn

Temat: „Polak dla całego świata –ważne wydarzenie z życia św. Jana Pawła II” – kl.I-III

Miejsce I  – Aleksandra Pokrywka i Szymon Pawlaczek

Miejsce II  – Roksana Niedzielska

Miejsce III  – Julia Jarocha

Temat: „Polak dla całego świata –ważne wydarzenie z życia św. Jana Pawła II” – kl.IV-VIII

Miejsce I – Nikola Kubik

Miejsce II – Michał Kopeć

Miejsce III  – Julia Olech

Wyróżnienia Filip Bobowski, Łucja Fitrzyk, Jagoda Jarecka, Jagoda Sobotkiewicz, Piotr Olejnik

Temat: „Kardynał Stefan Wyszyński widziany oczami dziecka XXI wieku”

Wyróżnienie – Wiktoria Boczula (kat.I-III) i Szymon Siemborski (kat.IV-VIII)

Prace zakwalifikowane do etapu diecezjalnego: Dominik Reczuch, Lena Lipicka, Szymon Pawlaczek, Stanisław Wojnarowicz, Monika Kuliś, Antonina Jarecka, Nikola Kubik, Michał Kopeć, Julia Olech, Filip Bobowski.

Wszystkim Uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy. Ogrom pracy, pomysł i zaangażowanie na najwyższym poziomie. BRAWO! Na koniec Roku Szkolnego zostaną wręczone nagrody dla Wszystkich wyżej wymienionych osób, które wzięły udział w etapie szkolnym. Gratulujemy!

Katechetka Iwona Torończak-Kaczor