Ósmoklasiści po egzaminach próbnych

W minionym tygodniu najstarsi uczniowie naszej szkoły przystąpili do próbnych egzaminów. Ósmoklasiści zmierzyli się z egzaminem z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Wydarzenie służyło zdiagnozowaniu poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, ale także przećwiczeniu kodowania prac, przenoszenia odpowiedzi na kartę oraz odpowiedniego zaplanowania pracy w czasie. Dzięki uzyskanym wynikom uczniowie mają szansę dowiedzieć się, jaką część wiedzy już opanowali, a co wymaga dodatkowych powtórek.