OTK 2019! SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI ZAWODÓW

„Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować”. To stare powiedzenie stało się inspiracją do zorganizowania spotkań z wybranymi przedstawicielami zawodów, którzy swoją pracę wykonują z pasją i chcą zarażać nią innych.

18 października uczniowie klasy VII mieli przyjemność gościć mamę naszego kolegi, panią Alinę Zapert, która wykonuje zawód pracownika Poczty Polskiej. W swojej prezentacji pani Alina uświadomiła uczniom, że wykonywane przez nią czynności zawodowe, które obserwujemy w życiu codziennym są tylko niewielką częścią jej wszystkich obowiązków zawodowych. Poznanie pracy pracownika poczty „od kuchni” zdziwiło niejednego uczestnika spotkania.

20 października na oficjalne rozpoczęcie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie klasy Va wraz z wychowawca zaprosili panią Annę Bobowską- pracownika firmy ubezpieczeniowej Superpolisa oraz pana Jacka Owczarka- instruktora nauki jazdy. Goście w ciekawy sposób przedstawili swoją ścieżkę awansu zawodowego, scharakteryzowali również swoje środowiska pracy i omówili wykonywane czynności zawodowe.

24 października zajęcia z uczniami klasy VII przeprowadził tato naszego kolegi- pan Jacek Rygas, właściciel firmy Meble drewniane ,,Pracownia Jacenty” w Męcince.

Pan Jacek z pasją opowiadał o pracy stolarza rzemieślnika posiadającego duszę artysty. W swojej prezentacji wyjaśnił uczniom przebieg twórczego procesu od momentu koncepcji do etapu finalizacji zamówienia. Prowadzący podkreślał znaczenie szczególnych cech osobowości, takich jak wytrwałość, cierpliwość, myślenie kreatywne, gotowość do podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Niewątpliwie pan Jacek Rygas jest pasjonatem swojego zawodu.

Niesamowite doświadczenia zdobyli uczniowie klas IV-V podczas zajęć przeprowadzonych w dniu 24 października przez przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Męcince: komendanta OSP – pana Wiesława Gregulskiego, naczelnika OSP – pana Huberta Babiarza, druha OSP pana Mateusza Babiarza. Prowadzący zajęcia  omówili wymagania wobec kandydatów do pracy w służbie ratowniczej.  Uczniowie zapoznali się z charakterystyką pracy funkcjonariusza straży pożarnej, specyfiką warunków pracy, charakterem zadań zawodowych oraz rodzajem wykorzystywanego sprzętu pożarniczego.

Ogromną pasję zawodową zaprezentował również pan Marek Osiatycki, który 25 października,  na zaproszenie wychowawczyni, odwiedził klasę Va. Uczestniczący w spotkaniu uczniowie z zachwytem wysłuchali wykładu na temat jego fascynacji fotografią oraz jej wpływu na rozwój kariery zawodowej. Ogromną atrakcją dla uczniów okazał się ich udział w profesjonalnej sesji fotograficznej.

W tym samym dniu uczniowie klasy VII uczestniczyli w spotkaniu z panem Grzegorzem Węglewskim, właścicielem przedsiębiorstwa rolnego w Piotrowicach, który z pasją rozwija swoją działalność gospodarczą osiągając zawodowe sukcesy. Pan Grzegorz wykorzystując własne doświadczenia wprowadził młodych  uczestników spotkania w tematykę  przedsiębiorczości oraz zasad funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej.  Prowadzący w swoim wykładzie szczególnie akcentował znaczenie pracy nad własnymi cechami osobowości w  drodze do osiągnięcia sukcesu. W swojej wypowiedzi zachęcał uczniów do  poszukiwania,  określania oraz konsekwentnego realizowania celów  zawodowych, edukacyjnych i życiowych.

Wszystkim naszym Gościom składamy gorące podziękowania za poświęcony czas oraz chęć podzielenia się swoją profesjonalną wiedzą.