Program edukacyjny „Znamię! Znam je?”

Obecnie, mimo rosnącej świadomości w zakresie profilaktyki i czynników ryzyka, czerniak stanowi nadal istotny problem społeczny. Głównym celem tego programu edukacyjnego jest budowanie świadomości czerniaka oraz budowanie odpowiedzialnych zachowań i prozdrowotnych postaw wśród młodzieży.

W klasie siódmej i ósmej na lekcji biologii przeprowadzona została lekcja o czerniaku „Znamię! Znam je? – co każdy powinien wiedzieć o czerniaku”. Nauczyciel przekazał informację, co to jest czerniak skóry, przedstawił cechy charakterystyczne czerniaka określone w kategoriach ABCDE. Uczniowie dostali karty – zdjęcia znamion, aby zaznaczyć na podstawie ABCDE czy zdjęcia przedstawiają czerniaka, czy też nie. Uczniom zaprezentowano film edukacyjny. Przedstawiono Złote Zasady ochrony przed czerniakiem. Nauczyciel zachęcił do przekazania informacji rodzicom oraz odwiedzenia strony https://akademiaczerniaka.org lub Facebooka kampanii „Znamię. Znam je?”, gdzie będą umieszczane dodatkowe, ciekawe i ważne informacje dot. czerniaka. Uczniowie wypełnili ankiety dot. lekcji.

Edycja Tygodnia Świadomości Czerniaka, który trwa od 17 do 23 maja, co roku ma zwrócić uwagę oraz zachęcić do ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku – zarówno tego aktywnego, jak i spokojnego. Tydzień Świadomości Czerniaka! Głównym celem Tygodnia Świadomości Czerniaka jest budowanie świadomości na temat istoty ochrony skóry przed czerniakiem wśród różnych grup Polaków.