Święto Patrona – Mikołaja Kopernika

Uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Męcince, które odbyły się 10 czerwca 2022 r., rozpoczął polonez w wykonaniu uczniów. Widowiskowy taniec, który poprowadzili Emilia i Dawid z klasy ósmej, nagrodzono gromkimi brawami. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu głos zabrali dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Męcince Bogusława Kałużna i Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski.

Wśród świętujących ten szczególny dla szkoły dzień znaleźli się nie tylko uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, ale również zaproszeni goście: Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski, jego zastępca Arleta Gregulska-Oksińska, Przewodnicząca Rady Rodziców Kinga Rodzeń, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piotrowicach Jolanta Cisoń, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Męcince Katarzyna Roman-Cwynar, Komendant Gminny OSP Wiesław Gregulski, a także radni i sołtysi Gminy Męcinka.

Podczas uroczystego apelu społeczność szkoły i przybyli goście obejrzeli część artystyczną w wykonaniu uczniów klasy 5, ukazującą życie i dokonania wielkiego astronoma. Na zakończenie odbył się pokaz sobowtórów Mikołaja Kopernika. Każda klasa miała swoich przedstawicieli i warto wspomnieć, że wszystkie kreacje były niesamowite. Po części oficjalnej wszyscy uczniowie wzięli udział w proponowanych dla nich zajęciach. Najmłodsi ozdabiali pierniki, grali i mogli skorzystać z malowania twarzy. Starsi wykazali się w sporcie i turnieju „Znam Mikołaja Kopernika jak własną kieszeń”. Można było także zrobić sobie zdjęcie w specjalnej fotobudce Kopernika.
Tego dnia budynek szkolny obfitował w przeróżne wystawy kosmicznych prac plastycznych związanych z obchodzonym Dniem Patrona. Ich tematyka dotyczyła kosmosu w oczach dziecka i życia na innych planetach. Można było obejrzeć wystawę szkolnych kronik, z których najstarsza datowana jest na 1945 rok. Rada Rodziców zadbała o atrakcje dla ciała. Były ciasta, hot dogi i popcorn. Dzień upłynął na wspólnej zabawie.
Dyrektor szkoły Bogusława Kałużna serdecznie dziękuje nauczycielom, pracownikom obsługi, rodzicom i uczniom za zaangażowanie i wspólne spędzenie Święta Patrona Szkoły, a zaproszonym gościom za przybycie.