SZKOŁA PAMIĘTA

Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych, z naszych rodzin, oraz tych którzy zapisali się w historii tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o tych osobach jest wyrazem naszego szacunku i uznania dla ich życia i dokonań. Dlatego włączyliśmy się jako społeczność szkolna do ogólnopolskiej akcji „Szkoła pamięta”. Zorganizowaliśmy kilka inicjatyw, m.in. uporządkowaliśmy i odwiedziliśmy groby osób zasłużonych i cenionych w naszej społeczności, takich jak śp. ksiądz Stanisław Żyrkowski, śp. ksiądz Leszek Jabłoński, śp. dyrektor Szkoły Podstawowej w Męcince p. Paweł Dzwolak. Odwiedziliśmy lokalne miejsce pamięci żołnierzy wyklętych, zapaliliśmy znicze przy tablicy ich upamiętniającej oraz zorganizowaliśmy zbiórkę zniczy, które zostaną zapalone na opuszczonych grobach w Uroczystość Wszystkich Świętych przez członków Szkolnego Koła Caritas. Akcję w naszej szkole koordynuje p. Wioletta Buczkowska i p. Iwona Torończak-Kaczor.