#UPRIGHT – RADZENIE SOBIE – ZDROWIE PSYCHICZNE

Wiedza o zdrowiu psychicznym – realizacja Programu UPRIGHT w kl. 5. Podczas lekcji wychowawczej 2 lutego 2024 r. uczniowie dowiedzieli się, co to jest depresja, jak radzić sobie z lękami, a także jak zmienić swoje myślenie, by stało się ono bardziej pozytywne.