#UPRIGHT – SAMOŚWIADOMOŚĆ – lekcja w kl. 6

W klasie VI na lekcjach wychowawczych realizowany jest program UPRIGHT (dotyczy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży ). Ostatnie zajęcia dotyczyły samoświadomości. Uczniowie rozpoznawali własne emocje, myśli i wartości. Dodatkowo przygotowali gazetkę klasową, na której znalazły się paragony ze zdolnościami i charakterami.