W świetlicy nie ma nudy

Tak dzieci spędziły czas w świetlicy szkolnej. Uczniowie od samego rana byli bardzo pracowici. Ze słomek konstrukcyjnych powstały bryły geometryczne. Podczas zajęć powstały także piękne zakładki do książek oraz fantastyczne rysunki stworzone kredą na boisku szkolnym.