W trosce o zdrowie dzieci – przypominamy!!!

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola/szkoły przypominamy, że:
Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do szkoły/przedszkola dzieci tylko zdrowych.
Nie przyprowadzamy dzieci, które:
mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
są przeziębione lub chore,
są w trakcie leczenia antybiotykowego,
mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
Dzieci zakatarzone, przeziębione i kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
Infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe dzieci;
Lepiej dziecko przetrzymać w domu i wyleczyć katar i kaszel w ciągu paru dni, niż doprowadzić do dłuższej choroby i powikłań.