Z ekologią na TY!

Uczniowie klasy 8 wzięli udział w warsztatach, które poprowadziła edukatorka Fundacji Zielona Akcja w Legnicy Pani Irena Krukowska-Szopa. Prowadząca omówiła przyczyny, skutki oraz sposoby zapobiegania zmianom klimatu. Przedstawiła także pomysły na „zielone działania” w otoczeniu naszej szkoły i tematykę projektów badawczych. Kolejny etap realizacji projektu to warsztaty z zakładania rabat edukacyjnych. Warto dodać, że do szkoły już dotarły sadzonki kwiatów i ziemia, uczniowie mieli okazję rozładować towar.

Działania to efekt realizacji  projektu „Dobry klimat dla regionu – działania praktyczne dla szkół i mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie łagodzenia zmian klimatu“  dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.