ZMIANA OPŁAT ZA WYŻYWIENIE OD 2.01.2023 r.

ZMIANA OPŁAT ZA WYŻYWIENIE  OD 2.01.2023 r.

OPŁATA ZA OBIADY W SZKOLE

Cena obiadu – 4,50 zł (zupa, drugie danie)

OPŁATA ZA POSIŁKI W PRZEDSZKOLU

Opłata za posiłki – 8,50 zł  (zupa, drugie danie, śniadanie, podwieczorek)

Opłaty za posiłki proszę wpłacać do 10-go dnia bieżącego miesiąca na konto: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MĘCINCE, nr konta:

23 8647 1017 0105 0181 2000 0103 

z dopiskiem: OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

w m-cu………., imię i nazwisko dziecka.

Nieobecności proszę zgłaszać intendentce: Małgorzata Prędkiewicz, tel. 661 233 310, najpóźniej  do godziny 1300 w dniu poprzedzającym nieobecność, wszystkie odpisy zgłoszone później będą brane pod uwagę od kolejnego dnia. Tylko zgłoszone nieobecności będą odliczane przy opłacie za posiłki w kolejnym miesiącu.